فایل شماره ۴۳۲۹۸۳ – دانلود مقاله تعیین نقش استفاده از تکنیک امتیازی متوازن (BSC) در بهبود عملکرد شرکت¬ها از منظر مالی

چکیده تکنیک امتیازی متوازن یکی از روش های نوین اجرای استراتژی و ارزیابی عملکرد بوده که در عصر حاضر سازمان های زیادی به اجرای آن روی آورده اند . در این تحقیق سعی بر این است تا نشان داده شود که به کارگیری تکنیک امتیازی متوازن در شرکت های تعاونی توزیعی و تولیدی در خراسان رضوی چه نقشی در بهبود عملکرد آن ها  از منظر مالی دارد . در این پژوهش ابتدا داده های جمع آوری شده توسط پرسش نامه ، وارد نرم افزار SPSS شده و از اطلاعات به دست آمده در جهت آزمون فرضیه ها استفاده گردیده است . در آزمون فرضیه ها از آزمون های T-Test برای یک نمونه استفاده شده است . در این تحقیق جامعه آماری شامل مدیران و سهام داران شرکت های تعاونی توزیعی و تولیدی در استان خراسان رضوی می باشد که به دلیل فراوانی و نامشخص بودن تعداد آنان نامحدود در نظر گرفته شده است . تعداد نمونه ۱۲۶ عدد بوده که از روش نمونه گیری در دستر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *