فایل شماره ۴۱۷۹۲۶ – بررسي تلقيح مضاعف قارچ ميكوريزاي آرباسكولار و باكتري حل كننده فسفات و كاربرد كود فسفر بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود

پایان نامه کامل با موضوع: بررسي تلقيح مضاعف قارچ ميكوريزاي آرباسكولار و باكتري حل كننده فسفات و كاربرد كود فسفر بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود چکیده: قارچ‏هاي ميكوريزا و باكتري‏هاي حل كننده فسفات از جمله ميكروارگانيسم‏هاي مفيد خاكزي هستند كه مي‏توانند به عنوان يكي از انواع كودهاي زيستي بخشي از احتياجات غذايي گياهان تلقيح شده را تأمين نمايند. پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر كارايي ميكوريزا (Glomus intraradices) و باكتري حل كننده فسفات (كود زيستي فسفاته بارور-۲) به همراه مصرف كود شيميايي سوپرفسفات تريپل بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود رقم هاشم در سال زراعي ۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه آموزشي دانشكده كشاورزي به اجرا گذاشته شد. آزمايش به صورت اسپليت پلات فاكتوريل در قالب طرح بلوك‏هاي كامل تصادفي با سه تكرار به اجرا درآمد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *