X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی بهترین فایل های ایرونی

تحقیق موضوع شرکت تعاونی


لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 29 صفحه


 قسمتی متن : 

 

فصل 1- چه نوع شرکت تعاونی تشکیل دهیم :

1-1- مقدمه

اولین قدم تشکیل یک شرکت تعاونی تعیین اهداف موضوع فعالیت است. نقش شرکت

تعاونی انگیزه تشکیل بدرستی معلوم شود. رسیدن منظور فصل موضوع چگونگی

انتخاب بهترین نوع شرکت تعاونی رسیدن اهداف موضوع فعالیت شرح دهد.

با توجه امر بایست توضیحات جداول مربوطه خوبی مطالعه نمائیم توجه ،

مشخصات کامل تعاونی که خواهیم تشکیل دهیم تعیین نمائیم ، بدین ترتیب توانیم بهترین نوع

تعاونی توجه اهداف سرمایه سایر عوامل ، تاسیس راه اندازی کنیم. که بتوانیم در

این انتخاب شما کمک کنیم ساده روش انتخاب نموده ایم واقع ابتدا پارامترهایی که در

زیر امده شما انتخاب نوع تعاونی راهنمایی کنیم :

1-2- اشنایی شرکت تعاونی

1-2-1- تعریف شرکت تعاونی زبان ساده

شرکت تعاونی شرکتی ازاد که اعضای بطور یکسان همه کوشش کنند کار کنند

همفکری کنند نیاز مشترک خود مرتفع سازند.

2- شرکت تعاونی شرکتی اعضایی که دارای نیازهای مشترک هستند ، تمام انها چه فقیر چه

غنی ، چه مرد چه زن، چه کارمند چه کارگر هر نژاد مذهب دارای حقوق ورای مساوی هستند.

تعاون یعنی همکاری متقابل عده که رفع نیازمند یهای مشترک خود دور جمع شوند

و پیروی اصل روشهای تعاونی ، یکی انواع شرکتهای تعاونی وجود اورند.

تعاون یعنی همکاری همیاری جمعی رسیدن هدفی مشترک شعار :« یکی همه همه

برای یکی » .

1-2-2- چند ویژگی اساسی شرکت تعاونی

شرکت تعاونی متشکل عضوهایی هستند که منظور انجام دادن اموری گرد امده اند به

طوری که هر یک منحصرا خوبی عهده انجام نمی ایند .

2- هدف شرکت تعاونی انجام دادن خدماتی که زندگی اعضاء لازم مطلوب .

3- شرکت تعاونی «همیاری» حرف اول زند معنی که اعضا شرکت، مسا ئل مشترک

را بصورت گروهی حل کنند .

شرکت تعاونی اشتغال زایی رفع نیازهای مشترک اعضاء کار کنند .

یکی تعاریف شرکت تعاونی که بسیار استفاده شود عبارت : « شرکت تعاونی یک

سازمان کسب کار افرادی تعلق دارد که خدمات استفاده برند ، نظارت امور ان

بطور مساوی عهده کلیه اعضاء گذارده شده مازاد درامد حاصله عملیات متناسب استفاده اعضاء

ازخدمات شرکت بین انها تقسیم گردد.

گاهی اوقات تعیین شرکت تعاونی ذکراهداف سهل تر جمله:

هدف شرکتهای تعاونی تهیه کالا خدمات قیمت تمام شده باشد.

هدف شرکتهای تعاونی حذف واسطه غیر لازم کسب تجارت است.

تعاونی بهره کشی اعضای ضعیف تر جامعه درست ندانسته جلوگیری کند.

هدف شرکت تعاونی همایت توام حقوق تولید کنندگان مصرف کنندگان است.

شرکت تعاونی توسعه تفاهم متقابل گسترش اموزش بین اعضای خود همچنین بین

کلیه افراد جامعه کمک کنند.

1-2-3- تفاوت شرکت تعاونی سایر شرکت سهامی

کسانی که توانند شرکت تعاونی تشکیل دهند باید نظر داشته باشند که شرکت تعاونی

سازمانهای صرفا تجاری نیستند که بوسیله اعضاء خود انها اداره شود بلکه شرکت ها

سازمانهایی هستند که روشهای خاصی مبتنی براصول مقارن ، اداره شوند .

فهرستی تفاوت شرکت تعاونی سایر شرکت سهامی تشخیص شناخت هر چه بهتر

خصوصیات تعاونی کمک کنند .

سایر شرکت سهامی

شرکت تعاونی

بطور کلی مجموعه سرمایه هاست .

هدف اصلی تحصیل حداکثر سود اساس مبلغ سرمایه گذاری شده .

مالکیت شرکت محدود میزان سهام است

حق نظارت شرکت بصورت مساوی طرف سهامداران اعمال نمی شود بلکه مبنای تعداد سهام .

سهام نام ازادانه خرید فروش شود برحسب سودی که اورند ارزش تغییر کند .

در استفاده تسهیلات حمایت دولت برخوردار نیستند.

برای دسترسی فنون جدید اموزشهای لازم عهده شرکت باشد.

از معافیت مالیاتی خاصی برخوردار نمی باشند .

تشکیل ثبت شرکت تماما عهده موسسین باشد.

شرکت غیر تعاونی اولویتی انجام معاملات شرکت موسسات دولتی ندارند.

شرکت غیر تعاونی نقشی حذف عوامل واسطه بین تولید توزیع ندارند

به طور کلی اتحادی اعضا عبارت دیگر اعضاء نقش اساسی دارند.

هدف اصلی تامین نیازهای مشترک اعضاء مبنای اقتصادی بودن خواست

مالکیت شرکت تعاونی محدود نیست بعد اعضاء بطور یکسان مالکیت نقش دارند.

نظارت دموکراتیک بوده براساس « هرعضو دارای یک رای » باشد .

سهام نام اعضاء تعلق دارد منظور سود بری قابل معامله نیست .

شرکت تعاونی استفاده تسهیلات حمایت دولت برخوردار باشد .

وزارت تعاون موظف ارائه اموزشهای لازم شرکت تعاونی بطور رایگان باشد .

شرکت تعاونی معافیت مالیاتی زیادی برخوردار باشد .

در تشکیل ثبت شرکت تعاونی وزارت تعاونی فعالیت جهت مشاوره تدوین اساسنامه انجام دهد.

شرکت موسسات دولتی وابسته دولت موظفند معاملات خود تعاونی اولویت دهند.

شرکت تعاونی عوامل واسطه تولید توزیع حذف نماید .

1-2-4- اصول شرکتهای تعاونی

شرکت تعاونی اهداف زیر تشکیل شوند :

بهبودی اقتصادی :

شرکت تعاونی یک بنگاه اقتصادی که پایه عدالت کسب کار فعالیت کرده بهره کشی

افراد ضعیف جامعه جلوگیری کند .

وسیله اموزش :

یک تعاونی موفق منبع اموزشی مداومی اعضاء شمار رود مثلا یک شرکت تعاونی اعتباری

نحوه استفاده صحیح پول اموزش دهد. یک شرکت تعاونی مصرف اعضای خود یاد دهد

که چه بخرند ارزش واقعی کالاها انها نشان دهد . ویک شرکت تعاونی تولیدی تولید کنندگان

را روندهای بهتر تولید اشنا سازد ، همچنین انواع شرکت تعاونی اعضاء توانند از

طریق وزارت تعاون اموزش لازم بطور رایگان یاد بگیرند بدین وسیله روش مدیریت اداره

شرکت تعاونی نحو صحیح مطلوب بیاموزند .

احترام شخصیت تفکر اعضاء :

در شرکت تعاونی تفکر ایده راه حلهای پیشنهادی اعضاء احترام گذاشته شود و از

مجامعی که بالاترین رکن تصمیم گیری شرکت نظرات اعضاء احترام پذیرفته شده صورت

تصویب اجرا شود لحاظ فرق بین هیچکدام اعضاء نمی باشد میزان سهام اعضاء تاثیری

در تعداد ندارد .

1-2-5- چند توصیه کلیدی موفقیت تشکیل اداره تعاونی:

برای رسیدن موفقیت تعاونی روشهای مختلفی وجود دارد اساس تحقیقات عملی انجام شده چند

توصیه کلیدی موفقیت تشکیل اداره تعاونی توان شرح زیر اعلام نمود توصیه

ها توانند سرمشق ایده اساسی امور تعاونی باشد که عبارتند :

از اوضاع احوال موجود شروع کنید ( منطقه ، محلی ملی ).

2- اعضاء کارهایی که متضمن مصالح فواید شرکت ترغیب کنید .

3- پیشرفت دربرنامه باید صبر حوصله انجام پذیرد .


1 2 3 4 5 ... 48 >>