فایل شماره ۴۳۳۲۵۵ – پایان نامه ی بررسی سبک های حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد. doc


              نوع فایل: word قابل ویرایش ۹۰ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: پژوهش حاضر به منظور بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد انجام شده است. در این مطالعه ۲۴۰ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. آ زمودینها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر(۱۲۰ نفر) و افراد عادی ۱۲۰ نفر بودند. برای ارزیابی سبکهای حل مساله مقیاس حل مساله کمیدی و لانگ(۱۹۹۶) و برای ارزیابی شیوه های مقابله پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکن(۱۹۹۸) مواد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و روش آماری آزمون t و ضریب همبستگی استفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افراد معتاد و عادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مساله و شیو ه های مقابله وجود …

بیشتر بخوانید

فایل شماره ۴۲۴۶۵۹ – پایان نامه ی بررسي تاثير NLP بر عزت نفس و منبع كنترل افراد در شهرستان تبريز. doc

              نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۷۰ صفحه   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي رشته روانشناسی بالینی   چکیده: پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسي رابطه NLP با عزت‌نفس و منبع كنترل» انجام گرفت. در اين پژوهش ۳ متغير به شرح زير مورد مطالعه قرار گرفتند. ۱- عزت نفس، عبارت است از خشنودي فرد نيست به تصور از خود خويش يا احساسات فرد نسبت به قدر و ارزش خود. ۲- منبع كنترل، عبارت است از اعتقاد فرد به تحت كنترل بودن يا نبودن زندگي، افرادي كه داراي كنترل دروني هستند، معتقدند مسئول سرنوشت خودشان هستند و افرادي كه داراي منبع كنترل بيروني هستند، چيزهاي خوب و بد را به اقبال يا شانس نسبت مي‌دهند. ۳- پذيرش اجتماعي، عبارت است از شناخت محيط و برقراري ارتباط با ديگران و شناخت فرد از خود در بين ديگران و رضايت و خشنودي فرد و اجتماع …

بیشتر بخوانید

فایل شماره ۴۱۹۴۹۰ – پایان نامه ی رشته معماری با موضوع معماری و مرمت درباره چوب. doc

                نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۸۳ صفحه   مقدمه و تاریخچه: پیش از بکار گیری مواد معدنی یا مصالح صنعتی چون آهن آجر و سرامیک در سازه های معماری یا عمرانی ، چوب یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین مصالح در دسترس بوده است انسان اولیه طرز شکل دادن به چوب را برای تهیه ابزار گوناگون فرا گرفت ابزار وسائل چوبی اولیه و حتی ساختمانها و تزئینات چوبی ادوار ماقبل تاریخ و اعصار مختف تاریخ ، نمایانگر اهمیت چنان ماده ای است که قبل از فلز و همزمان با مصرف سنگ به اختیار بشر درآمده و از آن در راههای مختلفی چون ابزار و وسائل زندگی سلاح ، ساختمان استفاده کرده است ( تصویر شماره ۱) از ساختمان های روستایی گرفته تا ساختمانهای چند طبقه شعری ، پل ها و کوشک ها از چوب ساخته میشدند که بسیاری از آنها در ایران یا کشورهای دیگر به عنوان میراث فرهنگی شناخته میشوند . قدمت ساخ …

بیشتر بخوانید

فایل شماره ۳۶۸۱۵۹ – دانلود روش تحقیق بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي

دانلود روش تحقیق بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات ۵۵ چكيده تحقيق: بعضي از افراد درانتخاب شغل تسليم حوادث مي‌شوند و برخي بدون نقشه و فكر تحت تأثير اعضاي فاميل، شغلي راانتخاب مي‌كنند كه با خصوصيات فردي آنها منطبق نيست برخي از مردم نيز تحت تأثير ارزشهاي اجتماعي بدون درنظر گرفتن خصوصيات رواني و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب مي‌كنند. بطور كلي هدف از اين پژوهش مقايسه و برسي رغبتها و گرايشات شغلي بين دانش‌آموزان دبيرستاني عادي و ناشنوا مي‌باشد. اهميت اين پژوهش از آن جهت است كه با در نظر گرفتن تفاوتهاي فردي و گرايشات مختلف افراد بتوان ملاكهايي را كه براي هر فرد در هر كشور و با هر فرهنگي مهم مي‌باشد تعيين نمود. فرض صفر در اين تحقيق اين است كه تفاوتي بين رغبتهاي شغلي دانش‌آموزان عادي و ناشنوا وجودندارد جام …

بیشتر بخوانید

فایل شماره ۳۵۳۱۱۳ – پایان نامه رشته مکانیک روش کاهش صدا و نویز در خودرو و بررسی آن مطابق استاندارهای طراحی

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه  رشته مکانیک روش کاهش صدا و نویز در خودرو و بررسی آن مطابق استاندارهای طراحی  با فرمت PDF تعدادصفحات ۱۳۰ …

بیشتر بخوانید