X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی بهترین فایل های ایرونی

تحقیق موضوع کشتی باچوخه


لینک دانلود خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع :  .doc ( قابل ویرایش اماده پرینت )

تعداد : 6 صفحه


 قسمتی متن : 

 

بیان مساله :

کشتی چوخه یک ورزش انفرادی درچهار وزن مسابقات بدون وزن مراسم عروسی اعیاد صورت قندی پهلوانی باشد گزار شود .که مسابقات صورت امتیازی وضربه فنی ولی مراسم واعیاد فقط حریف ضربه فنی کرد عنوان فرد برنده معرفی شد. مسابقات وقت کشتی 3وزن اول 5دقیقه وبرای وزن اخر سنگین وزن دو پنج دقیقه باشد صورت مساوی 3دقیقه وقت اضافه نظر گرفته شود صورت مساوی کردن وزن کشی شده کسی وزن کمتری داردبرنده مسابقه معرفی شود ولی مراسم اعیاد معمولا وقت کشتی توافقی باشدکه کشتی مسابقات اخطار خاطر کم کاری حریف او داده شود حریف مقابل امتیاز تعلق گردد ولی اعیاد اخطار کم کاری ندارد.

اما سالهاست کشتی مورد مهری وکم توجهی قرارگرفته وبه تدریج اداب وقواعد ورزش فراموشی نهاده ، گونه امروز اهداف خود همان دلیری مردانگی دور گشته جنبه مادی ... خود گرفته دیگر انهمه صلابت مردانگی خبری نیست . متاسفانه سالهای اخیر ورزش لحاظ اجرا ، برگزاری ، اصالت ، زمان ، تکنیک دستخوش تغییرات تحریفات شده است.و بیم رود معرض نابودی قرار گیرد . اساس ضرورت پرداختن تحقیق پژوهش پیرامون ورزش سنتی کاملا احساس شود . واقع هدف تحقیق بررسی وضعیت کشتی باجوخه منظور تحلیل swot ارائه برنامه جامع توسعه باشد.

مقدمه:

کشتی باچوخه صورت بومی سنتی زمانهای بسیار قدیم بیشتر مناطق ایران باستان متداول بوده هر استان سنت مخصوص خود برگزار شده . راستا ورزش روزگاران بسیار دور میان مردم خراسان خصوص خراسان شمالی رایج برنامه سنت معمولی ایام بیکاری کشاورزان جشنها عروسی ایام نوروز مهارتها برنامه ویژه شهر روستا برگزار شد.

واژه کشتی کستی پارس:

از کستیک (kostik) پهلوی گرفته شده . کتابهای پهلوی معنی کمربند مخصوص زرتشتیان کار رفته واژه ریشه (kost ) گرفته شده پهلوی معنی پهلو کنار زبان فارسی کشت کست همین معنی امده زبان لاتین صورت (custd) المان kuste زبان فرانسه coste ریشه امده است.

بنابراین کشتی گرفتن کستی گرفتن عبارت مبارزه دو تن یکدیگر گرفتن کمربند غلبه طرف مقابل باشد.

واژه چوخه:

در اکثر فرهنگهای لغت کلمه چوخه نوعی تن پوش پشمی معنی نموده اند . عنوان مثال چوخه معنی عبای ضخیم زمستانی است. فرهنگ کردی معنای نیم تنه نمدی اطلاق شود . فرهنگ دهخدا چوخه چوخا جامه پشمین فرهنگ معین ، جامه پشمین خشن چوپانان برزگران پوشند پشم گوسفند پشم بهاره لوا گویند توسط دختران وسیله دوک تشی ریسیده شود تبدیل نخ شده توسط مادران جامه چوخه تبدیل شود چون کشتی گیران تن پوش هنگام کشتی گرفتن پوشند همین دلیل کشتی ، کشتی باچوخه گویند.

واژه swot :

که مخفف چهار کلمه انگلیسی باشد شامل بررسی نقاط قوت ضعف ورزش متعاقب تهدیداتی مواجه .

S = strneyth : نقاط قوت

W = weakness : نقاط ضعف

O = opportvnities : فرصتها

T = thveats : تهدیدها

فرصت :

عواملی هستند محیط خارجی قرار دارند ولی استفاده سازمانی انها باعث موفقیت ورزش شود.

وشرایط امکاناتی شامل شود ورزش حمایت کند.

تهدید ها:

عوامل توسعه وموفقیت ورزش کشور رابا مشکلات مواجه کند.موفقیت ورزش مورد نظر زیان اور است.

نقاط قوت:

عواملی هستند مزیتی ورزش نسبت سایر ورزشها کشور شمار رود.

نقاط ضعف عواملی درونی هستند منزله کاستی ورزش مورد بحث بشمار روند حال اگر راهی غلبه حل یک ضعف کاستی پیدا شود. انگاه نقاط ضعف مزیتی راهبردی ورزش خواهد بود.

متدولوژی روش شناسی تحقیق:

دراین تحقیق 3گروه مورد پژوهش قرار گیرند 1- پیشکسوتان خودکشتی گیران قدیم نام اور ورزش بومی ومحلی بوده اند .2- مربیان زحمات زیادی ورزش کشند 3- کشتی گیران برتراوزان مختلف اکنون حال کشتی گرفتن درعرصه میادین ومسابقات باشند. تحقیق صورت مصاحبه وپرسشنامه تک تک افراد مورد