فایل شماره ۴۳۳۲۳۲ – دانلود فایل روت گوشی سامسونگ sgh-i747m با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی سامسونگ sgh-i747m با لینک مستقیم CF-Auto-Root-d2can-d2vl-sghi747m.zip فایل روت را در یک فایل زیپ قرار دادیم که میتوانید دانلود کنید   …

بیشتر بخوانید

فایل شماره ۴۳۳۱۰۹ – دانلود فایل روت گوشی سامسونگ A310F با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی سامسونگ A310F با لینک مستقیم CF-Auto-Root-a3xelte-A310F-A310FXXU1APB7_5.1.1.zip فایل روت را در یک فایل زیپ قرار دادیم که میتوانید دانلود کنید   …

بیشتر بخوانید

فایل شماره ۴۳۳۲۱۹ – دانلود فایل روت گوشی سامسونگ t800 با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی سامسونگ t800 با لینک مستقیم CF-Auto-Root-chagallwifi-chagallwifixx-smt800.zip فایل روت را در یک فایل زیپ قرار دادیم که میتوانید دانلود کنید   …

بیشتر بخوانید

فایل شماره ۳۸۰۲۰۳ – دانلود فایل فلش عربی سامسونگ i8000 با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل فلش عربی سامسونگ i8000 با لینک مستقیم I8000JPJA4 I8000XSGJA5 I8000XXJA1 Arabic با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید با تشکر تیم بای فایل     …

بیشتر بخوانید

فایل شماره ۳۷۰۳۰۸ – دانلود فایل فلش سامسونگ b312eh با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل فلش سامسونگ b312eh با لینک مستقیم  B312EHOJVNG1 پس از پرداخت میتواند فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید با تشکر تیم بای فایل     …

بیشتر بخوانید